Nájdených 166
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
456/2001 Z. z. Podrobnosti reprodukcie bankoviek a mincí 01.12.2001
278/2000 Z. z. Vyhláška o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí 30.09.2000
71/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar. 15.03.1949
295/1948 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v puncovníctve. 30.12.1948
224/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata. 29.09.1948
83/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní euromincí pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella
234/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava
78/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského
401/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
494/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu
302/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou 01.11.2008
120/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 15.04.2008
58/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave 01.06.2008
9/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry 01.05.2008
221/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 01.06.2007
556/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. 15.11.2006
547/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu 01.11.2006
448/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho 01.08.2006
549/2005 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru 15.12.2005
288/2005 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave 01.07.2005