Nájdených 306
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie 15.11.2011
296/2011 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012 01.01.2012
295/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby 01.10.2011
66/2011 Z. z. Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 28.03.2011
545/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR 01.01.2011
544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 01.01.2011
526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR 01.01.2011
525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR 01.01.2011
524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR 01.01.2011
498/2010 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 01.01.2011
381/2010 Z. z. Zákon o špecifických štátnych zárukách 30.09.2010
375/2010 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011 01.01.2011
289/2010 Z. z. Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery 01.07.2010
129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 02.04.2010
599/2009 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby 01.01.2010
497/2009 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2010 01.01.2010
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách 01.12.2009
466/2009 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 15.12.2009
 
...