O projekte

Zákony pre ľudí je projekt spoločnosti Poradca podnikateľa, ktorým sme sprístupnili celú Zbierku zákonov SR pre širokú verejnosť v online podobe a zadarmo. Za 10 rokov prevádzky neustále rastie návštevnosť a využívanie portálu laickou i odbornou verejnosťou – čo nás veľmi teší.

Partnerom portálu je spoločnosť AION – špecialisti na vytváranie právnych informačných systémov, ktorá prevádzkuje podobný portál Zákonyprolidi.cz

Nájdete tu všetky právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945, v aktuálnom znení a s možnosťou vyhľadávania, a ďalej tiež:

  • archív všetkých predpisov Zbierky zákonov od roku 1945 až podnes, a to v pôvodnej verzii, teda ich vyhlásené znenia,
  • zoznam verzií právnych predpisov s dátumom účinnosti a číslom príslušnej novely,
  • sprístupnenú verziu jedného konsolidovaného znenia* predchádzajúceho aktuálnemu zneniu a všetky konsolidované znenia nasledujúce po aktuálnom znení (konsolidované znenie je verzia právneho predpisu so zapracovanou novelou),
  • vyhľadávanie v aktuálnych verziách právnych predpisov podľa fulltextu a právnych oblastí,
  • zoznam novovyhlásených predpisov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Zdroje dát, ich spracovanie a kontrola:

  • zdroje dát sú získané v elektronickej forme na základe zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR a verzie konsolidovaných znení sú následne verifikované,
  • dáta sú prevádzané do hierarchicky štruktúrovanej podoby, dopĺňané o súvisiace informácie a zaraďované podľa registra oblastí práva.


Aktualizácia:

  • novovydané predpisy sú publikované v deň ich uverejnenia v tlačenej Zbierke zákonov SR,
  • konsolidované znenia sú publikované najneskôr do 2 pracovných dní od vydania novely.


Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa prevádzkuje aj ďalšie odborné portály, ktoré sú zamerané na legislatívu špecifických segmentov:

www.epi.sk

www.danovecentrum.sk

www.mzdovecentrum.sk

www.vssr.sk

www.bezpecnostvpraxi.sk

www.profivzdelavanie.sk

www.ezisk.sk

 

V prípade záujmu o bližšie informácie sa na nás môžete obrátiť telefonicky +421 41 70 53 222 alebo emailom sluzby@pp.sk