O projekte

Zákony pre ľudí Vám ponúkajú právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945 v aktuálnom znení úplne zadarmo.

Okrem aktuálnych verzií právnych predpisov, tu nájdete:

  • archív všetkých predpisov Zbierky zákonov od roku 1945 až podnes, a to v pôvodnej verzii, teda ich vyhlásené znenia,
  • zoznam verzií právnych predpisov s dátumom účinnosti a číslom príslušnej novely,
  • sprístupnenú verziu jedného konsolidovaného znenia* predchádzajúceho aktuálnemu zneniu a všetky konsolidované znenia nasledujúce po aktuálnom znení,
  • prekvapivo účinné vyhľadávanie v aktuálnych verziách právnych predpisov podľa fulltextu a právnych oblastí,
  • zoznam novovyhlásených predpisov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Zdroje dát, ich spracovanie a kontrola:

  • zdroje dát sú získané v elektronickej forme na základe zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR a verzie konsolidovaných znení sú následne verifikované,
  • dáta sú prevádzané do hierarchicky štruktúrovanej podoby, dopĺňané o súvisiace informácie a zaraďované podľa registra oblastí práva.


Aktualizácia:

  • novovydané predpisy sú publikované v deň ich uverejnenia v tlačenej Zbierke zákonov SR,
  • konsolidované znenia sú publikované najneskôr do 2 pracovných dní od vydania novely.


Právne predpisy sú dostupné zadarmo a dokonca i bez registrácie. Zákony pre ľudí Premium ponúkajú ďalšie funkcie, ktoré Vám umožnia pracovať s predpismi rýchlejšie, jednoduchšie a veľmi efektívne. Viac o funkciách sa dozviete na tomto odkaze.

* Konsolidované znenie je verzia právneho predpisu so zapracovanou novelou.

 

Novinka: Daneprolidi.cz - odborný systém pre dane a účtovníctvo v Českej republike