Nájdených 214
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/2021 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022 01.01.2022
263/2020 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021 01.01.2021
89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry 11.04.2019
60/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení 01.03.2019
30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách 01.03.2019
213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia 01.10.2018
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti 01.04.2018
336/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií investičných fondov na monitorovanie systémového rizika
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
257/2016 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 01.01.2017
120/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie 21.03.2016
392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci 01.01.2016
303/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
255/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu
182/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim
165/2015 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií 01.08.2015
81/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o druhoch rizík neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu
286/2013 Z. z. Vyhláška o poplatkoch v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami 15.09.2013
6/2013 Z. z. Opatrenie o starobnom dôchodkovom sporení 15.01.2013