Zákony pre ľudí

Zákony pre ľudí Vám prinášajú slovenské právne predpisy v aktuálnom úplnom znení. Zdarma, bez registrácie, s jednoduchou obsluhou, skrátka "pre ľudí".

 

Zakony pre ludi Premium

 

Zbierka zákonov SR

archív Zbierky zákonov Slovenskej republiky od roku 1945 usporiadaný po ročníkoch; rýchly prístup k aktuálnym konsolidovaným zneniam všetkých zákonov, nariadení vlády, vyhlášok a iných noriem

Právne oblasti

podrobný štruktúrovaný register právnych oblastí s priradenými predpismi

Nové vyhlásené predpisy

zoznam novo vyhlásených predpisov v Zbierke zákonov

Nové účinné predpisy

zoznam nových účinných právnych predpisov

Nové úplné znenia zákonov

zoznam nových konsolidovaných znení právnych predpisov