Nájdených 373
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/1919 Zb. Zákon o uprave obehu a správy platidiel 12.04.1919
49/1918 Zb. Zákon o zavedení obchodních platidel. 28.11.1918
347/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou Svetové prírodné dedičstvo–Jaskyne Slovenského krasu
318/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 550. výročia Univerzity Istropolitany 29.11.2016
306/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti prvého predsedníctva SR v Rade Európskej únie
258/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy
207/2015 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie
195/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
194/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
249/2014 Z. z. Oznámenie o vydaní euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava
394/2012 Z. z. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti 01.01.2013
526/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012 01.01.2012
607/2008 Z. z. Vyhláška o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu 01.01.2009
308/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch
240/2008 Z. z. Vyhláška o premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov 08.07.2008
75/2008 Z. z. Vyhláška o peňažných sumách v euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 15.03.2008
465/2001 Z. z. Podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi 01.12.2001
464/2001 Z. z. Postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí 01.12.2001
456/2001 Z. z. Podrobnosti reprodukcie bankoviek a mincí 01.12.2001
278/2000 Z. z. Vyhláška o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí 30.09.2000
 
...