Nájdených 97
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
445/2020 Z. z. Vyhláška o spôsobe získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa alebo povereného subjektu 01.01.2021
103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19 30.04.2020
532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska 01.01.2011
129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 02.04.2010
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách 01.12.2009
276/2009 Z. z. Zákon o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor 10.07.2009
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
341/2008 Z. z. Nariadenie o poskytovaní podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov 01.09.2008
297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom 01.09.2008
251/2008 Z. z. Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro 05.07.2008
97/2008 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov 27.03.2008
386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách 18.07.2002
110/1948 Zb. Vyhláška o stažení některých mincí československé měny. 29.05.1948
55/1946 Zb. Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem. 27.03.1946
279/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 15.07.2021
156/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 17.06.2020
394/2011 Z. z. Zákon o platobných službách 01.12.2011
259/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
512/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
502/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií