Nájdených 335
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
491/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania 01.01.2020
213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve 01.08.2019
106/2019 Z. z. Vyhláška poskytovania kompenzácie podnikateľom 01.05.2019
89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry 11.04.2019
60/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení 01.03.2019
30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách 01.03.2019
346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií 01.01.2019
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 01.04.2018
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach 01.03.2018
45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách 01.01.2016
 
...