Nápoveda

Základné funkcie a spôsoby ovládania aplikácie Zákony pre ľudí sú popísané formou samostatných článkov tejto nápovedy, které otvoríte pomocou ponuky vľavo.

Niektoré články nápovedy sú napojené priamo na súvisiace miesta aplikácie.

Obsah nápovedy

Znalosti

Sekcia Znalosti obsahuje hodnotné články a slovníček pojmov z legislatívnej problematiky používaných aplikáciou Zákony pre ľudí. Sekciu znalosti budeme postupne rozširovať tak, aby Vám dokázala poskytnúť rýchle odpovede na Vaše otázky či nejasnosti v oblasti práce s aplikáciou.