Nájdených 551
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
511/2011 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2012 01.01.2012
493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 01.03.2012
321/2011 Z. z. Opatrenie o poskytnutí dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí 13.10.2011
226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 01.09.2011
219/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 15.07.2011
218/2011 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb 15.07.2011
66/2011 Z. z. Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 28.03.2011
22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 01.02.2011
21/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií 29.01.2011
545/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR 01.01.2011
544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 01.01.2011
526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR 01.01.2011
525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR 01.01.2011
524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR 01.01.2011
443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 01.01.2011
435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR 01.01.2011
381/2010 Z. z. Zákon o špecifických štátnych zárukách 30.09.2010
458/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 15.11.2009
276/2009 Z. z. Zákon o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor 10.07.2009
596/2008 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009 01.01.2009
 
...