Nájdených 315
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/1919 Zb. Zákon o uprave obehu a správy platidiel 12.04.1919
49/1918 Zb. Zákon o zavedení obchodních platidel. 28.11.1918
289/2010 Z. z. Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery 01.07.2010
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách 01.12.2009
607/2008 Z. z. Vyhláška o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu 01.01.2009
583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 31.12.2008
465/2001 Z. z. Podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi 01.12.2001
464/2001 Z. z. Postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí 01.12.2001
278/2000 Z. z. Vyhláška o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí 30.09.2000
224/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí mincí vzoru 1972 a 1991 a mincí vzoru 1966 a 1991 z obehu 15.10.1993
211/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí mincí vzoru 1978 a 1991 a mincí vzoru 1957, 1961 a 1991 28.09.1993
163/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí mincí vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí vzoru 1977 a 1991 31.07.1993
118/1993 Z. z. Vyhláška o stiahnutí bankoviek vzoru 1986 a mincí vzoru 1990 až 1992 z obehu 15.06.1993
26/1993 Z. z. Zákon o zabezpečení prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu 02.02.1993
413/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960 11.10.1990
412/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989 11.10.1990
79/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs 24.07.1989
122/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 20 Kč 29.07.1988
8/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960 29.01.1988
139/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963 31.12.1979
 
...