Nájdených 202
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
477/2011 Z. z. Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu 01.01.2012
373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie 15.11.2011
295/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby 01.10.2011
67/2010 Z. z. Chemický zákon 01.04.2010
514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 01.01.2010
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 01.09.2009
246/2009 Z. z. Vyhláška o určení hodnoty majetku v dôchodkovom a doplnkovom dôchodkovom fonde 01.07.2009
75/2009 Z. z. Vyhláška o poskytovaní informácie o majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 15.03.2009
74/2009 Z. z. Vyhláška o limitoch majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 15.03.2009
58/2006 Z. z. Vyhláška o rozsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení 01.03.2006
771/2004 Z. z. Vyhláška o pitevnom protokole, zozname pitevní a ich vybavení 01.01.2005
768/2004 Z. z. Vyhláška o údajoch z účtovníctva, štatistickej evidencie a zdravotnej poisťovni 01.01.2005
767/2004 Z. z. Vyhláška o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne 01.01.2005
765/2004 Z. z. Vyhláška o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 01.01.2005
764/2004 Z. z. Žiadosti o vydanie súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 01.01.2005
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 01.01.2005
611/2004 Z. z. Podrobnosti o skúške spôsobilosti patentových zástupcov 01.12.2004
581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 01.11.2004
541/2004 Z. z. Atómový zákon 01.12.2004
99/2004 Z. z. Vyhláška o systéme informácií o potravinách a krmivách v prípade ohrozenia 01.03.2004