Nájdených 147
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
202/1995 Z. z. Devízový zákon 01.10.1995
49/1918 Zb. Zákon o zavedení obchodních platidel. 28.11.1918
607/2008 Z. z. Vyhláška o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu 01.01.2009
456/2001 Z. z. Podrobnosti reprodukcie bankoviek a mincí 01.12.2001
196/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z. 21.07.1997
188/1997 Z. z. Vyhláška o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky SR 04.07.1997
249/1994 Z. z. Zákon o boji proti legalizácii príjmov z organizovaných foriem trestnej činnosti 01.10.1994
26/1993 Z. z. Zákon o zabezpečení prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu 02.02.1993
107/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 01.04.1991
567/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 28.12.1990
499/1990 Zb. Zákon o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 15.12.1990
164/1950 Zb. Vyhláška o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky 23.12.1950
163/1950 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky 23.12.1950
271/1948 Zb. Zákon o úľavách v plnení niektorých záväzkov, ktoré zneli na ríšske marky. 18.12.1948
23/1947 Zb. Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace. 27.02.1947
111/1946 Zb. Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů. 17.05.1946
317/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany
11/2011 Z. z. Novela vyhlášky o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu 15.01.2011
467/2010 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 01.01.2011
634/2008 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 01.01.2009