Nájdených 780
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
368/2021 Z. z. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 01.11.2021
425/2020 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 01.01.2021
376/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 01.01.2021
289/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020 30.09.2019
200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 01.08.2019
174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie 01.01.2020
43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe 01.04.2019
226/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja 01.01.2019
195/2018 Z. z. Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 01.07.2018
187/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc 01.07.2018
57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci 01.04.2018
333/2017 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018 01.01.2018
280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 01.01.2018
274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov 01.01.2018
83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 15.04.2017
67/2017 Z. z. Vyhláška o vzore formulára na poskytnutie investičnej pomoci a finančnú analýzu investičného zámeru 01.05.2017
35/2017 Z. z. Vyhláška o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa 01.03.2017
74/2016 Z. z. Vyhláška o spôsobe poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu 20.01.2016
357/2016 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 01.01.2017
 
...