Vyhláška č. 431/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk

Čiastka 187/2003
Platnosť od 30.10.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 10.11.2003 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

431

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 10. októbra 2003

o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska vznení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Národnej banky Slovenska a prechodu na slovenskú menu sa do obehu vydávajú pamätné mince s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk. Pamätné mince sa vydávajú ako súbor siedmich mincí obdĺžnikového tvaru vo vyhotovení určenom na zberateľské účely.

§ 2

(1) Pamätná strieborná minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 20 Sk (ďalej len „dvadsaťkorunák“) sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnosť je 24,48 g, dĺžka 50,6 mm a šírka 27,1 mm. Pri razbe dvadsaťkorunáka je povolená horná odchýlka v hmotnosti 0,49 g a v obsahu striebra 1 %.

(2) Na líci dvadsaťkorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený fiktívny portrét nitrianskeho kniežaťa Pribinu (ďalej len „portrét Pribinu“). V spodnej časti vľavo od portrétu Pribinu je meno osobnosti zobrazenej na minci „PRIBINA“. Vľavo hore od portrétu Pribinu je veľké číslo „20“ označujúce nominálnu hodnotu mince a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „DVADSAŤ SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu dvadsaťkorunáka je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „20“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Pribinu je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „20“. Pri ľavom okraji dvadsaťkorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(3) Na rube dvadsaťkorunáka je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr v ľavej časti vyobrazený Nitriansky hrad, ktorým sa prelína zobrazenie časti korálikového náhrdelníka s mesiačikovým bronzovým príveskom z 9. storočia. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „20“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „20“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa. Vľavo od nich je v smere zhora nadol text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

(4) Hrany dvadsaťkorunáka sú hladké.

§ 3

(1) Pamätná strieborná minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 50 Sk (ďalej len „päťdesiatkorunák“) sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnosť je 26,63 g, dĺžka 52,8 mm a šírka 28,2 mm. Pri razbe päťdesiatkorunáka je povolená horná odchýlka v hmotnosti 0,53 g a v obsahu striebra 1 %.

(2) Na líci päťdesiatkorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený fiktívny portrét svätého Cyrila z profilu a portrét svätého Metoda spredu (ďalej len „dvojportrét“). V spodnej časti vľavo od dvojportrétu sú v dvoch riadkoch mená zobrazených osobností „SV. CYRIL A SV. METOD“. Vľavo hore od dvojportrétu je veľké číslo „50“ označujúce nominálnu hodnotu mince a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „PÄŤDESIAT SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „50“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“, vedľa ktorej je vyobrazený kríž a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod dvojportrétom je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „50“. Pri ľavom okraji päťdesiatkorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(3) Na rube päťdesiatkorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr sú zobrazené dve ruky, medzi ktorými je sedem písmen staroslovienskej abecedy – hlaholiky. Medzi prstami rúk sa prelína zrkadlovo obrátená silueta stredovekého kostola z Dražoviec. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „50“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „50“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa. Vľavo od nich je v smere zhora nadol text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

(4) Hrany päťdesiatkorunáka sú hladké.

§ 4

(1) Pamätná strieborná minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 100 Sk (ďalej len „stokorunák“) sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnosť je 28,87 g, dĺžka 55,0 mm a šírka 29,3 mm. Pri razbe stokorunáka je povolená horná odchýlka v hmotnosti 0,58 g a v obsahu striebra 1 %.

(2) Na líci stokorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený stranovo obrátený portrét Madony podľa neskorogotickej plastiky zo skupiny Narodenia v Kostole svätého Jakuba v Levoči, od rezbára Majstra Pavla z Levoče (ďalej len „portrét Madony“). V spodnej časti vľavo od portrétu Madony je v dvoch riadkoch názov „MADONA MAJSTRA PAVLA“. Vľavo hore od portrétu Madony je veľké číslo „100“ označujúce nominálnu hodnotu stokorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „STO SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „100“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Madony je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „100“. Pri ľavom okraji stokorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(3) Na rube stokorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazená historická radnica s rímskokatolíckym farským Kostolom svätého Jakuba v Levoči so zakomponovaným vyobrazením gotického svorníka zo 14. storočia zo sakristie starého minoritského kostola v Levoči. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „100“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „100“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa. Vľavo od nich je v smere zhora nadol text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

(4) Hrany stokorunáka sú hladké.

§ 5

(1) Pamätná strieborná minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“) sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnosť je 31,21 g, dĺžka 57,2 mm a šírka 30,4 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná odchýlka v hmotnosti 0,62 g a v obsahu striebra 1 %.

(2) Na líci dvestokorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený portrét Antona Bernoláka. V spodnej časti vľavo od portrétu Antona Bernoláka je v dvoch riadkoch meno a priezvisko osobnosti zobrazenej na minci „ANTON BERNOLÁK“. Vľavo hore od portrétu Antona Bernoláka je veľké číslo „200“ označujúce nominálnu hodnotu dvestokorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „DVESTO SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „200“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Antona Bernoláka je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „200“. Vľavo hore sú v rámčeku písmená „Sk“ a pri spodnom okraji mince sú vyobrazené štylizované lipové listy. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(3) Na rube dvestokorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazená historická veduta Trnavy z 18. storočia so zakomponovaným súčasným vyobrazením renesančnej mestskej veže. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „200“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „200“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Pri hornom okraji sú v rámčeku zrkadlovo obrátené písmená „Sk“, pod ktorými sú v smere zhora nadol faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

(4) Hrany dvestokorunáka sú hladké.

§ 6

(1) Pamätná strieborná minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 500 Sk (ďalej len „päťstokorunák“) sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnosť je 33,63 g, dĺžka 59,4 mm a šírka 31,5 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná odchýlka v hmotnosti 0,67 g a v obsahu striebra 1 %.

(2) Na líci päťstokorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený portrét Ľudovíta Štúra. V spodnej časti vľavo od portrétu Ľudovíta Štúra je meno a priezvisko zobrazenej osobnosti „ĽUDOVÍT ŠTÚR“. Vľavo hore od portrétu Ľudovíta Štúra je veľké číslo „500“ označujúce nominálnu hodnotu päťstokorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „PÄŤSTO SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „500“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Ľudovíta Štúra je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „500“. Pri spodnom okraji mince je vyobrazená štylizovaná hlava orla. Pri ľavom okraji päťstokorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(3) Na rube päťstokorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je v ľavej časti mince vyobrazený Bratislavský hrad s barokovým Kostolom svätého Mikuláša a v pravej časti mince časť veže gotického kostola klarisiek. V strede sa prelína stredoveké zobrazenie Bratislavy z 15. storočia z drevorytu CHRONICA PICTA s Bratislavským hradom, tromi kostolmi, opevnením a štylizovaným zobrazením rieky Dunaj s vyobrazením súčasnej Bratislavy. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „500“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „500“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

(4) Hrany päťstokorunáka sú hladké.

§ 7

(1) Pamätná jednostranne bimetalová minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 1 000 Sk (ďalej len „tisíckorunák“) sa razí z platničky zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi, do ktorej je na lícnej strane vložená platnička zo zlata s rýdzosťou 999. Hmotnosť tisíckorunáka je 44,190 g, dĺžka 61,6 mm a šírka 32,6 mm. Hmotnosť striebornej platničky je 43,91 g a zlatej platničky 0,280 g. Pri razbe tisíckorunáka je povolená horná odchýlka v celkovej hmotnosti 0,89 g, v hmotnosti striebornej platničky 0,88 g, v hmotnosti zlatej platničky 0,01 g a v obsahu striebra 1 %.

(2) Na líci tisíckorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený portrét Andreja Hlinku. V spodnej časti vľavo od portrétu Andreja Hlinku je meno a priezvisko zobrazenej osobnosti „ANDREJ HLINKA“. Vľavo hore od portrétu Andreja Hlinku je veľké číslo „1000“ označujúce nominálnu hodnotu tisíckorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „TISÍC SLOVENSKÝCH KORÚN“. V ľavej časti tisíckorunáka je do základnej striebornej platničky vložená zlatá platnička v tvare dvoch trojuholníkov, z ktorých horný prekrýva vrchol spodného. Na zlatej platničke je vyobrazená štylizovaná ruža. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „1000“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Andreja Hlinku je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „1000“. Pri spodnom okraji mince sú vyobrazené dva štylizované tŕne ruže. Pri ľavom okraji tisíckorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(3) Na rube tisíckorunáka vľavo na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazený rímskokatolícky farský Kostol svätého Ondreja v Ružomberku s Mauzóleom Msgr. Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý sa prelína s vyobrazením Madony Ochrankyne zo stredovekej maľby z rímskokatolíckeho Kostola svätých apoštolov Šimona a Judu v Liptovských Sliačoch pri Ružomberku. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „1000“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „1000“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

(4) Hrany tisíckorunáka sú hladké.

§ 8

(1) Pamätná jednostranne bimetalová minca s motívom slovenskej bankovky v nominálnej hodnote 5 000 Sk (ďalej len „päťtisíckorunák“) sa razí z platničky zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi, do ktorej sú na lícnej strane vložené dve platničky zo zlata s rýdzosťou 999. Hmotnosť päťtisíckorunáka je 47,614 g, hmotnosť striebornej platničky je 46,65 g, zlatej platničky saplikáciou KINEGRAM® (ďalej len „kinegram“) 0,594 g a druhej zlatej platničky 0,370 g. Dĺžka päťtisíckorunáka je 63,8 mm a šírka 33,4 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná odchýlka v celkovej hmotnosti 0,952 g, v hmotnosti striebornej platničky 0,93 g, v hmotnosti zlatej platničky s aplikáciou kinegramu 0,012 g, v hmotnosti druhej zlatej platničky 0,01 g a v obsahu striebra 1 %.

(2) Na líci päťtisíckorunáka v pravej časti mincového poľa na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika. Pri spodnom okraji, vľavo od portrétu Milana Rastislava Štefánika, sú v troch riadkoch umiestnené mená a priezvisko osobnosti zobrazenej na minci „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“. Vľavo hore od portrétu Milana Rastislava Štefánika je veľké číslo „5000“ označujúce nominálnu hodnotu päťtisíckorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „PÄŤTISÍC SLOVENSKÝCH KORÚN“. Vľavo od portrétu Milana Rastislava Štefánika v strede vloženej zlatej platničky je vyobrazené slnko s lúčmi a v hornej časti kométa. Nad ňou je vložená zlatá platnička v tvare polmesiaca s kinegramom. Kinegram je tvorený jemnými linkami rôznej hĺbky a tvaru. Pri zmene uhla dopadajúceho svetla sa kinegram postupne mení a vytvára efekt pohybujúceho sa obrazu. Otáčaním kinegramu okolo zvislej osi zľava doprava sa v jeho pravom dolnom rohu objaví malé písmeno „k“, ktoré postupne smerom do stredu kinegramu narastá a uprostred neho vytvorí s písmenom „S“ skratku názvu slovenskej koruny „Sk“. Pri ďalšom otáčaní kinegramu sa písmeno „S“ zmení na polmesiac, ktorý postupne vytvorí na tmavom pozadí jasne svietiaci plný kotúč mesiaca v splne. Pri otáčaní kinegramu okolo vodorovnej osi sa v jeho ľavej časti objavuje zdola nahor číslo „5000“, ktoré je oproti pozadiu kontrastné a mení sa zo svetlého v tmavom poli na tmavé vo svetlom poli a naopak. Na pozadí kinegramu sú štyri sústredené postupne sa zväčšujúce kruhy, v ktorých v dvoch neúplných je text „NBS“ označujúci skratku názvu Národnej banky Slovenska. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „5000“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Milana Rastislava Štefánika je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „5000“. Vľavo hore sú v rámčeku písmená „Sk“ a pri spodnom okraji mince je vyobrazený štylizovaný obraz slnka s lúčmi. Pri ľavom okraji päťtisíckorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(3) Na rube päťtisíckorunáka v ľavej časti mincového poľa na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je zobrazená Mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo, ktorou sa prelína vyobrazenie súhvezdia Veľkej medvedice a v pravej časti kvety ponikleca veľkokvetého. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „5000“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „5000“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Pri hornom okraji sú v rámčeku zrkadlovo obrátené písmená „Sk“, pod ktorými sú v smere zhora nadol faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

(4) Hrany päťtisíckorunáka sú hladké.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. novembra 2003.


Marián Jusko v. r.


Obrázok 01

Obrázok 02

Obrázok 03

Obrázok 04

Obrázok 05

Obrázok 06

Obrázok 07

Obrázok 08

Obrázok 09

Obrázok 10

Obrázok 11

Obrázok 12

Obrázok 13

Obrázok 14