Nájdených 100
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
608/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 01.01.2004
245/2003 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 31.07.2003
55/2001 Z. z. Vyhláška o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 01.03.2001
453/2000 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 01.01.2001
173/1975 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Trnave, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Vrbovom ako stavebný úrad 30.12.1975
39/1974 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Lučenci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad 16.04.1974
27/1974 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa 28.03.1974
35/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši, ktorou sa určuje mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa 02.01.1973
34/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa 06.04.1973
13/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Čadci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa 26.02.1973
83/1972 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad 31.10.1972
157/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 29.12.1970
92/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Leviciach, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov a ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady 30.09.1970
85/1970 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady 01.10.1970
66/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Poprade, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 30.06.1970
40/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 28.04.1970
39/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Komárne, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad 28.04.1970
37/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Topoľčanoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 21.04.1970
28/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady 26.03.1970
10/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek, ktorou sa určuje miestny národný výbor ako stavebný úrad 25.02.1970