Vyhláška č. 66/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Poprade, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady

Čiastka 20/1970
Platnosť od 30.06.1970
Účinnosť od 30.06.1970

OBSAH

66

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Poprade

z 15. mája 1970,

ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Poprade určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady:

1. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Hôrke s územnou pôsobnosťou pre obce Hozelec, Hôrka, Janovce, Spišský Štiavnik, Švábovce a Vydrník;

2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Poprade s územnou pôsobnosťou pre obce Gánovce, Matejovce, Mlynica, Nová Lesná, Spišská Teplica a Veľký Slavkov;

3. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Slovenskej Vsi s územnou pôsobnosťou pre obce Lendak, Slovenská Ves, Vojňany a Výborná;

4. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Spišských Hanušovciach s územnou pôsobnosťou pre obce Hágy, Jezersko, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Spišské Hanušovce a Veľká Franková;

5. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Spišskej Starej Vsi s územnou pôsobnosťou pre mesto Spišská Stará Ves a obce Červený Kláštor, Havka, Lechnica, Lysá nad Dunajcom, Majere, Matiašovce a Zálesie;

6. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Štrbe s územnou pôsobnosťou pre obce Liptovská Teplička, Nižná Šuňava, Štrba a Vyšná Šuňava;

7. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom vo Vrbove s územnou pôsobnosťou pre obce Abrahámovce, Hradisko, Tvarožná, Vlková, Vlkovce, Vrbov a Žákovce;

8. Mestský národný výbor v Spišskej Belej s územnou pôsobnosťou mesta Spišská Belá.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Dr. Mikuš v. r.

Predseda:

Ing. Janík v. r.