Vyhláška č. 40/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady

Čiastka 11/1970
Platnosť od 28.04.1970
Účinnosť od 28.04.1970

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici

z 10. apríla 1970,

ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Považskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady:

1. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Beluši s územnou pôsobnosťou pre obce Beluša, Hloža, Mojtín, Podhorie, Visolaje;

2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Bolešove s územnou pôsobnosťou pre obce Bolešov, Borčice, Kameničany, Sedmerovec, Slávnica;

3. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Domaniži s územnou pôsobnosťou pre obce Čelkova Lehota, Domaniža, Kardošova Vieska, Malé Lednice, Sádočné;

4. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Dolnej Marikovej s územnou pôsobnosťou pre obce Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Klieština;

5. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Dolnom Lieskove s územnou pôsobnosťou pre obce Dolný Lieskov, Horný Lieskov, Podskalie, Slopná, Trstie;

6. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestneho národného výboru so sídlom v Dubnici nad Váhom s územnou pôsobnosťou pre mesto Dubnica nad Váhom a obec Prejta;

7. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Ilave s územnou pôsobnosťou pre mesto Ilava a obce Horná Poruba, Iliavka, Klobušice;

8. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Košeci s územnou pôsobnosťou pre obce Kopec, Košeca, Košecké Rovné, Ladce, Malé Košecké Podhradie, Tunežice, Veľké Košecké Podhradie, Zliechov;

9. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Lednických Rovniach s územnou pôsobnosťou pre obce Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Horná Breznica, Horovce, Lednica, Lednické Rovne, Kvašov, Zubák;

10. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Lúkach s územnou pôsobnosťou pre obce Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Vydrná, Záriečie;

11. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestneho národného výboru so sídlom v Novej Dubnici a s územnou pôsobnosťou pre mesto Nová Dubnica a obec Kolačín;

12. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Papradne s územnou pôsobnosťou pre obce Brvnište a Papradno;

13. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Považskej Bystrici s územnou pôsobnosťou pre mesto Považská Bystrica a obce Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Sverepec, Zemiansky Kvašov;

14. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Považskom Podhradí s územnou pôsobnosťou pre obce Jasenica, Považské Podhradie, Orlové, Podvažie, Stupné, Šebešťanová;

15. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Považskej Teplej s územnou pôsobnosťou pre obce Kostelec, Plevník-Drienové, Považská Teplá, Vrchteplá, Záskalie;

16. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Prečíne s územnou pôsobnosťou pre obce Bodiná, Počarová, Praznov, Prečín, Zemianska Závada;

17. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Pruskom s územnou pôsobnosťou pre obce Bohunice, Červený Kameň, Dúlov, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, Savčina-Podvažie, Tuchyňa, Vršatecké Podhradie;

18. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Pružine s územnou pôsobnosťou pre obce Briestené, Ďurďové, Pružina;

19. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Púchove s územnou pôsobnosťou pre mesto Púchov a obce Dohňany, Dolné Kočkovce, Hoštiná, Ihrište, Mestečko, Mostište, Nimnica, Nosice, Streženice, Zbora;

20. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Udiči s územnou pôsobnosťou pre obce Prosné, Udiča, Upohlav.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Štefina v r.

Predseda:

Dr. Drábik v. r.