Nájdených 276
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 01.01.2009
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti 01.01.2006
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
455/1991 Zb. Živnostenský zákon 01.01.1992
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
175/2019 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020 01.01.2020
89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry 11.04.2019
60/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení 01.03.2019
30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách 01.03.2019
170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 01.01.2019
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018