Vyhláška č. 15/1961 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

Čiastka 6/1961
Platnosť od 21.02.1961
Účinnosť od 02.11.1960

OBSAH

15

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 2. novembra 1960,

ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady prvého stupňa výkonné orgány týchto obvodných národných výborov v Bratislave:

Obvodný národný výbor Bratislava-Staré mesto,

Obvodný národný výbor Bratislava-Nivy,

Obvodný národný výbor Bratislava-Nové Mesto,

Obvodný národný výbor Bratislava-Vinohrady,

Obvodný národný výbor Bratislava-Petržalka.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. novembrom 1960.


Tajomník:

Mikuláš v. r.

Predseda:

Brenčič v. r.