Nájdených 99
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
376/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 01.01.2021
219/2017 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 01.01.2018
257/2016 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 01.01.2017
227/2015 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016 01.01.2016
258/2014 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015 01.01.2015
449/2013 Z. z. Opatrenie o vzore žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 01.01.2014
287/2013 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 01.01.2014
284/2013 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 01.01.2014
150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 01.01.2014
272/2012 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013 01.01.2013
325/2011 Z. z. Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov 01.11.2011
458/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 15.11.2009
234/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005 15.06.2005
486/2004 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2004
393/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 15.07.2004
119/1993 Z. z. Vyhláška o dofinancovaní družstevnej a individuálnej bytovej výstavby 27.05.1993
17/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva 01.03.1982
76/1960 Zb. Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici 18.06.1960
3/1955 Zb. Nariadenie o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu. 12.02.1955
238/2021 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 01.07.2021