Vyhláška č. 91/1961 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské (miestne) národné výbory ako stavebné úrady.

Čiastka 43/1961
Platnosť od 05.09.1961
Účinnosť od 01.08.1961

OBSAH

91

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 26. júna 1961,

ktorou sa určujú ďalšie mestské (miestne) národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady tieto mestské (miestne) národné výbory:

Mestský národný výbor Senica okres Senica

Mestský národný výbor Skalica okres Senica

Mestský národný výbor Holíč okres Senica

Mestský národný výbor Myjava okres Senica

Mestský národný výbor Hurbanovo okres Komárno

Miestny národný výbor Kolárovo okres Komárno


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1961.


Tajomník:

Mikuláš v. r.

Predseda:

Brenčič v. r.