Vyhláška č. 54/1967 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie obvodné národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Čiastka 20/1967
Platnosť od 31.05.1967
Účinnosť od 26.04.1967

OBSAH

54

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 26. apríla 1967,

ktorou sa určujú ďalšie obvodné národné výbory v kraji ako stavebné úrady


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:

Obvodný národný výbor Bratislava Karlova Ves-Devín,

Obvodný národný výbor Bratislava-Rača.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. aprílom 1967.


Tajomník:

Ing. Gonda v. r.

Predseda:

Dr. Ing. Vaškovič v. r.