Vyhláška č. 28/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady

Čiastka 7/1970
Platnosť od 26.03.1970
Účinnosť od 26.03.1970

28

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch

z 27. februára 1970,

ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Nových Zámkoch určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady

1. Obvodný úrad mestského a miestnych národných výboroch so sídlom v Šuranoch s územnou pôsobnosťou pre mesto Šurany a obce Kostolný Sek, Lipová a Nitriansky Hrádok,

2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Tvrdošovciach s územnou pôsobnosťou pre obce Tvrdošovce a Jatov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Ing. Hagara v. r.

Predseda:

Ing. Vajda v. r.