Vyhláška č. 92/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Leviciach, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov a ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 28/1970
Platnosť od 30.09.1970
Účinnosť od 30.09.1970

OBSAH

92

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Leviciach

z 28. augusta 1970,

ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov a ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Leviciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady:

1. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Bátovciach s územnou pôsobnosťou pre obce Bátovce, Drženice, Jabloňovce, Pečenice, Žemberovce;

2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom vo Farnej s územnou pôsobnosťou pre obce Farná, Kuraľany, Kvetná, Veľké Ludince;

3. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Ipeľskom Sokolci s územnou pôsobnosťou pre obce Bielovce, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Zalaba;

4. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Kalnej nad Hronom s územnou pôsobnosťou pre obce Bajka, Beša, Dolný Pial, Horný Pial, Iňa, Kalná nad Hronom, Lok, Lula, Mochovce, Nový Tekov, Tehla, Veľký Ďur;

5. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Leviciach s územnou pôsobnosťou pre obce Brhlovce, Dolná Seč, Gondovo, Horná Seč, Horša, Hronské Kosihy, Kalinčiakovo, Krškany, Malý Kiar, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Podlužany, Starý Hrádok, Tekovský Hrádok;

6. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Plášťovciach s územnou pôsobnosťou pre obce Horné Turovce, Ipeľské Úľany, Plášťovce;

7. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Pukanci s územnou pôsobnosťou pre obce Bohunice, Devičany, Pukanec, Uhliská;

8. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Santovke s územnou pôsobnosťou pre obce Bory, Čankov, Demandice, Domadice, Hontianska Vrbica, Santovka, Sazdice, Tekovské Trsťany;

9. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Starom Tekove s územnou pôsobnosťou pre obce Hronské Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce;

10. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Šahách s územnou pôsobnosťou pre obce Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Hrkovce, Preseľany nad Ipľom, Slatina, Tešmák, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom;

11. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Šarovciach s územnou pôsobnosťou pre obce Jur nad Hronom, Šarovce, Turá, Vyšné nad Hronom, Žemliare;

12. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Tekovských Lužanoch s územnou pôsobnosťou pre obce Čaka, Málaš, Medvecké, Ondrejovce, Plavé Vozokany, Tekovské Lužany;

13. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Tlmačoch s územnou pôsobnosťou pre obce Čajkov, Kozárovce, Malé Kozmálovce, Rybník, Tlmače;

14. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Želiezovciach s územnou pôsobnosťou pre obce Čata, Hronovce, Kukučínov, Malé Ludince, Nýrovce, Pohronský Ruskov, Sikenica, Svodov, Šalov, Zbrojníky;

15. Mestský národný výbor v Šahách s územnou pôsobnosťou pre mesto Šahy;

16. Mestský národný výbor v Želiezovciach s územnou pôsobnosťou pre mesto Želiezovce.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Sokol v. r.

Predseda:

Taraba v. r.