Vyhláška č. 86/1958 Zb.Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu ktorou sa určujú orgáný ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice

Čiastka 35/1958
Platnosť od 28.12.1958
Účinnosť od 01.01.1959

86

VYHLÁŠKA

ŠTÁTNEHO VÝBORU PRE VÝSTAVBU

KTORU SA URČUJÚ ORGÁNY ĎALŠÍCH MIESTNYCH NÁRODNÝCH VÝBOROV AKO STAVEBNÝ ÚRAD PRVEJ STOLICE

z 19. Decembra 1958

Štátny výbor pre výstavbu vyhlasuje podľa § 13 ods. 2 zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe obcí:


§ 1

Stavebným úradom prevej stolice sú v obvode svojej pôsobnosti orgány rád týchto ďalších miestnych národných výborov

v Českobudějovickom kraji: Týn nad Vltavou, Seběslav,

v Hradeckom kraji: Letohrad, Vrchlabí,

v Brnenskom kraji: Boskovice,

v Gottwaldovskom kraji: Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Rožnov, Uherský Brod.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. Januárom 1959.


Dr. Šlechta v. r.