Vyhláška č. 6/1961 Zb.Vyhláška rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961
Účinnosť od 01.01.1961

OBSAH

6

VYHLÁŠKA

Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach

z 20. decembra 1960,

ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa


§ 1

Rada JKNV v Českých Budějoviciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady prvého stupňa výkonné orgány miestneho národného výboru:

Trhové Sviny, okres České Budějovice s obvodom pôsobnosti aj pre obce: Březí, Čížkrajice, Mohuřice, Otěvek a Třebeč;

Týn nad Vltavou, okres České Budějovice s obvodom pôsobnosti aj pre obce: Doubrava, Doubravka, Hosty, Chrášťany, Koloděje nad Lužnicí, Koloměřice, Netěchovice, Třitim, Všemyslice a Zvěrkovice.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Tajomník: Prouza v. r.

Predseda: Kouba v. r.