Vyhláška č. 122/1961 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 58/1961
Platnosť od 10.11.1961
Účinnosť od 01.11.1961

OBSAH

122

VYHLÁŠKA

Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach

zo 6. Júna 1960,

ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady miestne národné výbory:

Milevsko, okres Písek

Protivín, okres Písek


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. Novembrom 1961.


Tajomník: Prouza v. r.

Predseda: Kouba v. r.