Vyhláška č. 96/1965 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší obvodný národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 42/1965
Platnosť od 23.09.1965
Účinnosť od 01.06.1965

96

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 1. júna 1965,

ktorou sa určuje s účinnosťou od 1. júna 1965 ďalší obvodný národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:


Obvodný národný výbor Bratislava-Ružinov.


Tajomník:

Inž. Gonda v. r.

Predseda:

Koscelanský v. r.