Vyhláška č. 85/1970 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Čiastka 25/1970
Platnosť od 19.08.1970
Účinnosť od 01.10.1970

OBSAH

85

Vyhláška

Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave

zo 14. júla 1970

ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady


§ 1

Rada Severovoravského krajského národného výboru v Ostrave určuje podľa § 9 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:

Mestský národný výbor Bílovec, okres Nový Jičín

Mestský národný výbor Kopřivnice, okres Nový Jičín


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1970.


Tajomník:

Tošenovjan v. r.

Predseda:

Mušal v. r.