Nájdených 959
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení 24.11.1990
248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky 15.09.2020
247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 15.09.2020
246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 15.09.2020
245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 15.09.2020
244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 15.09.2020
237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo 15.09.2020
234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová 15.09.2020
163/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 01.07.2020
162/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 01.07.2020
161/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 01.07.2020
160/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm 01.07.2020
30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách 01.03.2019
27/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
255/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
349/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
 
...