Nájdených 935
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení 24.11.1990
30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách 01.03.2019
27/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
255/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
349/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
230/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
160/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
109/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch 01.03.2016
447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj 01.11.2016
396/2015 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Turany za mesto 01.01.2016
395/2015 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto 01.01.2016
363/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
291/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
125/2015 Z. z. Zákon o registri adries 01.07.2015
61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2015
45/2015 Z. z. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
 
...