Vyhláška č. 22/1963 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad.

Čiastka 11/1963
Platnosť od 28.02.1963
Účinnosť od 28.02.1963

OBSAH

22

VYHLÁŠKA

Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici

z 25. júla 1962,

ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad


§ 1

Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad: Miestny národný výbor Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Janečko v.r.

Predseda:

Paulovič v. r.