Nájdených 535
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/2004 Z. z. Colný zákon 01.05.2004
202/1995 Z. z. Devízový zákon 01.10.1995
168/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe 01.07.2019
162/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene a doplnení výnosu zákona o štátnej službe colníkov
161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona 01.05.2016
490/2013 Z. z. Vyhláška o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 01.01.2014
486/2013 Z. z. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 01.01.2014
369/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa upravuje zdravotná klasifikácia na výkon služby colníka 01.10.2010
379/2009 Z. z. Požiadavky na fyzickú zdatnosť občana v colníctve 01.10.2009
583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 31.12.2008
75/2008 Z. z. Vyhláška o peňažných sumách v euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 15.03.2008
234/2007 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby 01.06.2007
331/2005 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov 18.08.2005
736/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 01.01.2005
153/2003 Z. z. Nariadenie o úrovni objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla 15.05.2003
328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 01.07.2002
295/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 01.10.1998
4/1998 Z. z. Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 01.01.1998
222/1997 Z. z. Vyhláška o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí 15.08.1997
386/1996 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 01.01.1997
 
...