Nájdených 138
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
202/1995 Z. z. Devízový zákon 01.10.1995
372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch 01.10.1990
247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 15.09.2020
246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 15.09.2020
245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 15.09.2020
244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 15.09.2020
162/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 01.07.2020
161/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 01.07.2020
160/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm 01.07.2020
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu 01.01.2015
1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí 01.02.2014
474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií 01.01.2014