Nájdených 75
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
438/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek 01.08.2004
371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR 01.01.2005
532/2002 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na výstavbu a stavby osôb s obmedzeným pohybom 01.12.2002
528/2002 Z. z. Nariadenie o vyhlásení časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 15.09.2002
74/2001 Z. z. Nariadenie o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače 01.07.2001
280/2000 Z. z. Nariadenie o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica 01.09.2000
281/1998 Z. z. Nariadenie o vyhlasení časti územného plánu územného celku Košický kraj 17.09.1998
263/1998 Z. z. Nariadenie o časti územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj 18.08.1998
223/1998 Z. z. Nariadenie o záväznej časti územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj 18.07.1998
216/1998 Z. z. Nariadenie o časti územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj 10.07.1998
188/1998 Z. z. Nariadenie o časti územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj 19.06.1998
183/1998 Z. z. Nariadenie o vyhlasení časti územného plánu územného celku Trnavský kraj 13.06.1998
149/1998 Z. z. Nariadenie o časti územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj 28.05.1998
64/1998 Z. z. Nariadenie o časti územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj 11.03.1998
42/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja 14.06.1986
96/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev 01.04.1964
36/1960 Zb. Zákon o územnom členení štátu 11.04.1960
35/1958 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov 01.07.1958
55/1954 Zb. Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu 16.12.1954
16/1954 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov. 17.05.1954