Opatrenie č. 65/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992

Čiastka 19/1993
Platnosť od 24.03.1993 do11.04.1996
Účinnosť od 08.04.1993 do11.04.1996
Zrušený 102/1996 Z. z.

65

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. januára 1993

číslo III/2-100/1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992.

Okres BANSKÁ BYSTRICA
s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Banská Bystrica sa zaraďujú obce Hronsek a Malachov, ktoré vznikli rozdelením obce Banská Bystrica. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Banská Bystrica 44 obcí.

Okres DUNAJSKÁ STREDA
s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Šamorín sa zaraďuje obec Čenkovce, ktorá vznikla rozdelením obce Zlaté Klasy. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Šamorín 21 obcí.

Okres GALANTA
s účinnosťou od 16. novembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Galanta sa zaraďuje obec Gáň z územného obvodu Obvodného úradu Sládkovičovo. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Galanta z novembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Sládkovičovo 15 obcí a územný obvod Obvodného úradu Galanta 17 obcí.

Okres KOMÁRNO
s účinnosťou od 1. júla 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Komárno sa zaraďuje obec Klížska Nemá z územného obvodu Obvodného úradu Kolárovo. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Komárno z apríla 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Kolárovo 12 obcí a územný obvod Obvodného úradu Komárno 20 obcí.

Okres KOŠICE - VIDIEK
s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Čaňa sa zaraďuje obec Milhosť, ktorá vznikla rozdelením obce Seňa. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Čaňa 41 obcí.

Okres LEVICE
s účinnosťou od 1. júla 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Levice sa zaraďuje obec Ondrejovce z územného obvodu Obvodného úradu Želiezovce. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Levice z júna 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Želiezovce 21 obcí a územný obvod Obvodného úradu Levice 46 obcí.

Okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
s účinnosťou od 1. septembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Liptovský Hrádok sa zaraďuje obec Liptovská Porúbka, ktorá vznikla rozdelením obce Liptovský Hrádok. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády č. 644 z 21. júla 1992;

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Liptovský Hrádok sa zaraďuje obec Liptovský Peter, ktorá vznikla rozdelením obce Liptovský Hrádok. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Liptovský Hrádok 15 obcí.

Okres LUČENEC
s účinnosťou od 1. septembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Fiľakovo sa zaraďuje obec Bulhary, ktorá vznikla rozdelením obce Fiľakovo. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 21. júla 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Fiľakovo 24 obcí;

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Lučenec sa zaraďuje obec Mikušovce, ktorá vznikla rozdelením obce Lučenec. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Lučenec 34 obcí;

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Poltár sa zaraďuje obec Utekáč, ktorá vznikla rozdelením obce Kokava nad Rimavicou. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Poltár 18 obcí.

Okres NITRA
s účinnosťou od 1. septembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Nitra sa zaraďuje obec Ivanka pri Nitre, ktorá vznikla rozdelením obce Nitra. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 21. júla 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Nitra 47 obcí.

Okres POPRAD
s účinnosťou od 1. septembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Kežmarok sa zaraďuje obec Ľubica, ktorá vznikla rozdelením obce Kežmarok. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 21. júla 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Kežmarok 27 obcí;

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Starý Smokovec sa zaraďuje obec Tatranská Javorina, ktorá vznikla rozdelením obce Ždiar. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Starý Smokovec 6 obcí.

Okres POVAŽSKÁ BYSTRICA
s účinnosťou od 1. septembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Považská Bystrica sa zaraďuje obec Počarová, ktorá vznikla rozdelením obce Prečín. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 21. júla 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Považská Bystrica 26 obcí.

Okres ROŽŇAVA
s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Revúca sa zaraďuje obec Mokrá Lúka, ktorá vznikla rozdelením obce Revúca. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Revúca 21 obcí.

Okres TOPOĽČANY
s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Partizánske sa zaraďuje obec Brodzany, ktorá vznikla rozdelením obce Partizánske. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Partizánske 22 obcí.

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Topoľčany sa zaraďuje obec Tovarníky, ktorá vznikla rozdelením obce Topoľčany. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Topoľčany 51 obcí.

Okres TRNAVA
s účinnosťou od 1. septembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Piešťany sa zaraďuje obec Bašovce, ktorá vznikla rozdelením obce Ostrov, obec Ducové, ktorá vznikla rozdelením obce Moravany nad Váhom, a obec Šípkové, ktorá vznikla rozdelením obce Vrbové. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 21. júla 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Piešťany 26 obcí;

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Trnava sa zaraďuje obec Biely Kostol, ktorá vznikla rozdelením obce Trnava. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Trnava 41 obcí.

Okres VEĽKÝ KRTÍŠ
s účinnosťou od 1. septembra 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Veľký Krtíš sa zaraďuje obec Malé Straciny, Malý Krtíš a Veľké Straciny, ktoré vznikli rozdelením obce Veľký Krtíš. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 21. júla 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Veľký Krtíš 71 obcí.

Okres ZVOLEN
s účinnosťou od 1. októbra 1991
- do územného obvodu Obvodného úradu Detva sa zaraďuje obec Dúbravy z územného obvodu Obvodného úradu Zvolen. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Zvolen zo septembra 1991. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Zvolen 26 obcí;

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Detva sa zaraďuje obec Korytárky, ktorá vznikla rozdelením obce Kriváň. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Detva 12 obcí.

Okres ŽIAR NAD HRONOM
s účinnosťou od 1. apríla 1992
- do územného obvodu Obvodného úradu Žiar nad Hronom sa zaraďuje obec Vyhne z územného obvodu Obvodného úradu Žarnovica. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom z marca 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Žarnovica 10 obcí a územný obvod Obvodného úradu Žiar nad Hronom 23 obcí;

s účinnosťou od 1. januára 1993
- do územného obvodu Obvodného úradu Nová Baňa sa zaraďuje obec Orovnica, ktorá vznikla rozdelením obce Tekovská Breznica. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Nová Baňa 8 obcí.

Jozef Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike uverejnený v čiastke 12 Zbierky zákonov ČSFR z 11. marca 1991 opatrením Ministerstva vnútra SR z 13. decembra 1990, v znení opatrenia Ministerstva vnútra SR zo 6. decembra 1991 č. OVV/2–1352/1991 uverejneného v čiastke 11 Zbierky zákonov ČSFR z 31. januára 1992 a opatrenia Ministerstva vnútra SR z 10. februára 1992 pod č. OVV/2–139/1992 uverejneného v čiastke 24 Zbierky zákonov ČSFR z 24. marca 1992.