Nájdených 112
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
200/2016 Z. z. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 22.06.2016
482/2011 Z. z. Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí 01.01.2012
475/2011 Z. z. Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu 01.01.2012
149/2011 Z. z. Vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov a zamestnancov súdov 01.06.2011
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
570/2008 Z. z. Podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu 01.01.2009
543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy 01.01.2006
119/2005 Z. z. Vyhláška o vnútornej revízii súdu 01.04.2005
118/2005 Z. z. Vyhláška o náležitostiach rozvrhu práce 01.04.2005
371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR 01.01.2005
550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch 01.01.2004
549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch 01.01.2004
56/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave 01.07.1978
105/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev 24.07.1968
166/1949 Zb. Zákon o sídle Správneho súdu. 02.07.1949
301/2016 Z. z. Novela zákona o súdoch 01.01.2017
206/2016 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy 01.07.2016
205/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 01.07.2016