Opatrenie č. 80/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992

Čiastka 22/1993
Platnosť od 08.04.1993
Účinnosť od 23.04.1993

OBSAH

80

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 22. marca 1993

číslo PO-25/2-1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 2 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov vyhlasuje zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, 1) ktoré sa uskutočnili v súvislosti s rozdelením a presunom obcí do 31. decembra 1992.


Okres BANSKÁ BYSTRICA

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Banská Bystrica sa zaraďujú nové obce Hronsek a Malachov, ktoré vznikli rozdelením obce Banská Bystrica. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres DUNAJSKÁ STREDA

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Dunajská Streda sa zaraďuje nová obec Čenkovce, ktorá vznikla rozdelením obce Zlaté Klasy. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres KOMÁRNO

s účinnosťou od 1. júla 1992

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Kolárovo sa vyraďuje obec Klížska Nemá a zaraďuje sa do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Komárno. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Komárno z apríla 1992.

Okres KOŠICE-VIDIEK

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Bidovce sa zaraďuje nová obec Milhosť, ktorá vznikla rozdelením obce Seňa. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš sa zaraďuje nová obec Liptovský Peter, ktorá vznikla rozdelením obce Liptovský Hrádok. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres LUČENEC

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Lučenec sa zaraďuje nová obec Mikušovce, ktorá vznikla rozdelením obce Lučenec. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Lučenec sa zaraďuje nová obec Utekáč, ktorá vznikla rozdelením obce Kokava nad Rimavicou. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres POPRAD

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Starý Smokovec sa zaraďuje nová obec Tatranská Javorina, ktorá vznikla rozdelením obce Ždiar. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres ROŽŇAVA

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Revúca sa zaraďuje nová obec Mokrá Lúka, ktorá vznikla rozdelením obce Revúca. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres TOPOĽČANY

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Bánovce nad Bebravou sa zaraďuje nová obec Brodzany, ktorá vznikla rozdelením obce Partizánske. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992;

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Topoľčany sa zaraďuje nová obec Tovarníky, ktorá vznikla rozdelením obce Topoľčany. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres TRNAVA

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Trnava sa zaraďuje nová obec Biely Kostol, ktorá vznikla rozdelením obce Trnava. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres ZVOLEN

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Zvolen sa zaraďuje nová obec Korytárky, ktorá vznikla rozdelením obce Kriváň. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Okres ŽIAR NAD HRONOM

s účinnosťou od 1. januára 1993

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Žiar nad Hronom sa zaraďuje nová obec Orovnica, ktorá vznikla rozdelením obce Tekovská Breznica. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 934 z 8. decembra 1992.

Jozef Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike, uverejnený v čiastke 39/1991 Zb. opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. marca 1991 č. PO-575/2-1991 v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. októbra 1992 č. PO-2237/2-1992, uverejneného v čiastke 107/1992 Zb.