Nariadenie vlády č. 35/1958 Zb.Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov

Čiastka 13/1958
Platnosť od 30.06.1958
Účinnosť od 01.07.1958

35

VLÁDNE NARIADENIE

o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov

z 27. júna 1958

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch:


§ 1

Územia obcí Horní Počaply, Medonosy, Chudolazy a Ješovice sa vylučujú z okresu Roudnice nad Labem v Ústeckom kraji a pripojujú sa k územiu okresu Mělník v Pražskom kraji.

§ 2

Územia obcí Dlouhá Lhota a Petkovy sa vylučujú z okresu Mnichovo Hradiště v Libereckom kraji a pripojujú sa k územiu okresu Mladá Boleslav v Pražskom kraji.

§ 3

Územie obce Obděnice sa vylučuje z okresu Milensko v Českobudějovickom kraji a pripojuje sa k územiu okresu Sedlčany v Pražskom kraji.

§ 4

(1) Vykonávajú sa nepodstatné územné zmeny medzi územím Pražského kraja a územím hlavného mesta Prahy v obvode obcí Dolní Chabry a Ďáblice a mestského obvodu Kobylisy, a medzi územím krajov Pražského a Ústeckého v obvode obcí Budihostice, Miletice a Loucká.

(2) Podrobné určenie zmien podľa odseku 1 vykoná minister vnútra vyhláškou.


§ 5

Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými člnmi vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.