Redakčné oznámenie č. r1/c48/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 100/2002 Z. z.

Čiastka 48/2002
Platnosť od 12.03.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

V záhlaví zákona majú byť namiesto slov „z 30. januára 2001" správne uvedené slová „z 30. januára 2002".