Redakčné oznámenie č. r1/c114/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z.

Čiastka 114/1998
Platnosť od 07.10.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj

V prílohe č. 2 v časti I – Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia má v bode 1 správne znieť

č. 2 v pododseku 1.2.4:

2. Spišská Belá – Spišská Stará Ves – Lysá nad Dunajcom – Poľská republika,“,

č. 3 v pododseku 1.3.4:

3. Spišská Stará Ves, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Starý Smokovec a Štrba,“.