Nájdených 84
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1988 Zb. Banský zákon 01.07.1988
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
341/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine 01.09.2010
24/2010 Z. z. Vyhláška ustanovujúca ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali 01.02.2010
367/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom 01.10.2009
292/2009 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami, obmedzenými z bezpečnostných dôvodov 01.09.2009
201/2009 Z. z. Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe 01.06.2009
255/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach 01.08.2008
3/2007 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni 15.01.2007
232/2006 Z. z. Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva 01.06.2006
101/2006 Z. z. Minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie liečebných kúpeľov 01.03.2006
100/2006 Z. z. Požiadavky na prírodnú liečivú a minerálnu vodu, balneologický posudok 01.03.2006
87/2006 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie 01.03.2006
27/2006 Z. z. Vyhláška o úhrade za odber vody z liečivého alebo minerálneho zdroja 25.01.2006
554/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú zdroje prírodných minerálnych vôd v Čeríne - Čačín 15.12.2005
553/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú pásma prírodných liečivých zdrojov v Korytnici 15.12.2005
552/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove 15.12.2005
551/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú prírodné liečivé zdroje v Sliači a v Kováčovej 15.12.2005
538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách 01.01.2006
239/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa uznáva voda Matúšov prameň v obci Lúka za minerálnuj vodu 15.06.2005