Nájdených 196
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky 15.09.2020
247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 15.09.2020
246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 15.09.2020
245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 15.09.2020
244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 15.09.2020
237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo 15.09.2020
234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová 15.09.2020
163/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 01.07.2020
162/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 01.07.2020
161/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 01.07.2020
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve 01.01.2019
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
145/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 01.07.2015
7/2014 Z. z. Nariadenie vlády o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 01.02.2014
28/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov 15.02.2011
27/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia 15.02.2011
26/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy 15.02.2011
4/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 15.01.2011