Nájdených 185
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve 01.01.2019
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
145/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 01.07.2015
7/2014 Z. z. Nariadenie vlády o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 01.02.2014
28/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov 15.02.2011
27/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia 15.02.2011
26/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy 15.02.2011
4/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 15.01.2011
3/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 15.01.2011
2/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra 15.01.2011
196/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy 15.05.2010
195/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy 15.05.2010
194/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra 15.05.2010
193/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy 15.05.2010
192/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras 15.05.2010
189/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry 15.05.2010
187/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky 15.05.2010
155/2010 Z. z. Nariadenie o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh 30.09.2012