Nájdených 84
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
488/2011 Z. z. Vyhláška o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody 01.01.2012
4/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 15.01.2011
3/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 15.01.2011
2/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra 15.01.2011
78/2010 Z. z. Nariadenie o poskytnutí jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka 15.03.2010
439/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica 01.11.2009
438/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina 01.11.2009
436/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky 01.11.2009
435/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko 01.11.2009
434/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy 01.11.2009
344/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve 01.09.2009
274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve 01.09.2009
609/2008 Z. z. Nariadenie o zákaze používania niektorých látok v chove hospodárskych zvierat 01.01.2009
440/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy 15.11.2008
437/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď 15.11.2008
290/2008 Z. z. Nariadenie o o zdravotných požiadavkách chovu rýb 01.08.2008
32/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava 01.02.2008
31/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh 01.02.2008
30/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie 01.02.2008
27/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie 01.02.2008