Nájdených 1480
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
44/1988 Zb. Banský zákon 01.07.1988
170/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 01.06.2021
36/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty 01.03.2021
35/2021 Z. z. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká 01.03.2021
34/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky 01.03.2021
33/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero 01.03.2021
30/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh 01.02.2021
248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky 15.09.2020
247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 15.09.2020
246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 15.09.2020
245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 15.09.2020
244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 15.09.2020
237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo 15.09.2020
234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová 15.09.2020
163/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 01.07.2020
162/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 01.07.2020
 
...