Nájdených 1493
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
44/1988 Zb. Banský zákon 01.07.1988
334/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 15.09.2021
294/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky 01.08.2021
293/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy 01.08.2021
292/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec 01.08.2021
291/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno 01.08.2021
290/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka 01.08.2021
289/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové 01.08.2021
198/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala 01.06.2021
197/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava 01.06.2021
196/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina 01.06.2021
195/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská 01.06.2021
194/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň 01.06.2021
193/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 01.06.2021
170/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 01.06.2021
36/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty 01.03.2021
 
...