Nájdených 54
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
110/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 01.03.2016
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 01.11.2015
487/2013 Z. z. Zákon o protifašistickom odboji 01.02.2014
418/2009 Z. z. Podrobnosti v zozname občianskych združení a iných organizácií 01.11.2009
34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách 01.03.2002
282/1997 Z. z. Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien 29.10.1997
392/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb. 28.09.1990
363/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií 30.08.1990
52/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 15.03.2018
4/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch 15.01.2018
478/2009 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách 01.01.2010
28/2009 Z. z. Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
462/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
444/2008 Z. z. Vyhláška o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry 01.12.2008
300/2008 Z. z. Zákon o organizácii a podpore športu 01.09.2008
603/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
724/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
638/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
477/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb