Nájdených 14
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
413/2001 Z. z. Vyhláška o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla 19.10.2001
132/2013 Z. z. Novela zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10.06.2013
91/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.04.2005
r1/c189/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.
376/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov 01.01.2000
70/1983 Zb. Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
56/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb 01.07.1979
8/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku 01.04.1976
124/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.01.1975
50/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody 01.04.1964
49/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie osôb 01.04.1964
48/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie majetku 01.04.1964
189/1950 Zb. Zákon o poistnej smluve 01.07.1951