Nájdených 277
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií 01.01.2019
85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach 01.06.2005
1/2001 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
30/1992 Zb. Zákon o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore 23.01.1992
481/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990 30.11.1990
84/1990 Zb. Zákon o zhromažďovacom práve 29.03.1990
83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov 01.05.1990
47/1990 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia 01.03.1990
314/2020 Z. z. Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o Štátnej pokladnici 01.12.2020
397/2009 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
272/2009 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
599/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2009
568/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 01.01.2009
572/2007 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
495/2007 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
468/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 01.11.2007
353/2007 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
240/2007 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
192/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z. 01.06.2007
59/2007 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí