Nájdených 428
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve 29.03.1990
179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 30.06.2020
57/2020 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 27.03.2020
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií 01.01.2019
298/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém 15.12.2017
255/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
160/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
363/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
308/2015 Z. z. Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami 01.01.2016
307/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
320/2014 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani 26.06.2014
180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva 01.07.2014
211/2012 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
474/2005 Z. z. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí 01.01.2006
105/2002 Z. z. Zákon o odškodnení československých zahraničných armád a domáceho odboja 17.03.2002
1/2001 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
 
...