Nájdených 1119
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2008 Z. z. Školský zákon 01.09.2008
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 30.06.2020
1/2020 Z. z. Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 15.01.2020
361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 15.11.2019
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 01.10.2019
289/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020 30.09.2019
244/2019 Z. z. Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 01.09.2019
201/2019 Z. z. Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 01.09.2019
200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 01.08.2019
138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.09.2019
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 15.03.2019
251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 13.09.2018
30/2018 Z. z. Vyhláška o doplňujúcej skúške 15.02.2018
218/2017 Z. z. Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch 01.10.2017
189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach 01.08.2017
 
...