Nájdených 1138
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2008 Z. z. Školský zákon 01.09.2008
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
527/2021 Z. z. Vyhláška o edukačných publikáciách 01.01.2022
158/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní 15.05.2021
435/2020 Z. z. Novela vyhlášky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 01.01.2021
397/2020 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 01.01.2021
179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 30.06.2020
1/2020 Z. z. Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 15.01.2020
361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 15.11.2019
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 01.10.2019
289/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020 30.09.2019
244/2019 Z. z. Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 01.09.2019
201/2019 Z. z. Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 01.09.2019
200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 01.08.2019
138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.09.2019
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 15.03.2019
 
...